меню
Іздеу
Оқу бөлімі

Оқу бөлімі дербес құрылымдық бөлімше болып табылады. Оқу бөлімінің негізгі мақсаты – жоғары білікті мамандарды даярлау үшін оқу үдерісінің тиімді жұмыс істеуі үшін жағдай жасау және қамтамасыз ету.

Оқу бөлімінің меңгерушісі – Ақанова Жазира Жаңабайқызы

Мекен-жайы: Алматы қаласы, Жетісу-1 шағын ауданы, №32а

Халықаралық көліктік-гуманитарлық университеті, 1 корпус, 215 ауд

Жұмыс уақыты: дүйсенбі-жұма 8.00-17.00

Байланыс телефондары: 8(727)376-74-78 (ішкі 548)

Оқу бөлімінің қызметі

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің білім беру саласындағы заңнамасына сәйкес ХКГУ-де оқу процесін жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру, жедел басқару және бақылау;

- Мемлекеттік білім беру стандартының барлық мамандықтарымен қамтамасыз ету;

- Мемлекеттік білім беру стандарттарының үлгілік оқу жоспарларына (бұдан әрі – ТЖЖ) сәйкес барлық мамандықтарды жұмыс оқу жоспарларымен (бұдан әрі – ОЖЖ) қамтамасыз ету;

- оқу процесінің кестесін құру;

- келесі оқу жылына оқу процесін ұйымдастыру мен жоспарлаудың уақыт нормаларын анықтау;

- кабинеттік және зертханалық қорлармен қамтамасыз етілуін және оның жағдайын бақылау;

- оқу сабақтарын жоспарлау;

- семестр бойынша және оқу жылы бойынша кафедралардың профессорлық-оқытушылық құрамының оқу жүктемесінің орындалуын бақылау;

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне бекіту үшін мемлекеттік аттестаттау комиссияларының (бұдан әрі – МАК) және мемлекеттік емтихан комиссияларының (бұдан әрі – МСК) төрағаларына кандидатуралар бойынша құжаттаманы дайындау;

- қатаң есептілік нысандарына өтініштерді тіркеу және қатаң есептілік құжаттамасының қозғалысының есебін жүргізу;

- оқу бөлімінің қызмет саласы бойынша кафедралар мен оқу процесін қамтамасыз ететін басқа құрылымдық бөлімшелер орындауға міндетті бұйрықтар мен нұсқаулықтардың жобаларын дайындау;

- оқу үдерісі бойынша бұйрықтар мен нұсқауларды бөлімдердің орындауын қадағалау.

- құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен бірге МТМУ қызметкерлерін қызметке тағайындау және босату, оларды көтермелеу немесе оқу үдерісіндегі бұзушылықтар анықталған кезде тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы ұсыныстар енгізу.

Оқу бөлімінің қызметкерлерінің тізімі

Аты жөні

Қызмет атауы

1

Аканова Жазира Жанабаевна

Оқу бөлімінің меңгерушісі

2
Джумабекова Дария Абдрахмановна
Бас маман
3
Карибаева Майгуль Ақылқызы
Бас маман
4
Кабланбекова Айнұр Рахманкуловна
Бас маман
5

Кожабекова Ардақ Акатаевна

Жетекші маман

6
Жантуреева Балагуль Абильбаевна
Жетекші маман, мұрағатшы
7
Шегенова Гаухар Куанышбаевна
Маман
8
Әзімбай Нұрсұлтан
Маман
9
Рамат О

Мұрағатшы