меню
Іздеу
БӨЛІМ ТУРАЛЫ

Маркетинг және менеджмент кафедрасы оқу және ғылыми қызметті жүзеге асырады, оның қызметінің негізгі мақсаты тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуға және елдің имиджіне лайықты үлес қоса алатын жоғары сапалы адами капиталды қалыптастыратын кәсіби кадрларды даярлау болып табылады.

Кафедраның миссиясы – заманауи жағдайда алған білімдерін іс жүзінде жүзеге асыруға қабілетті жаңа формация түлектеріне ғылыми және білім беру технологияларын дамыту арқылы сапалы білім беру.

Оқу үдерісін маркетинг және менеджмент кафедрасының жоғары білікті оқытушылар құрамы қамтамасыз етеді. Кафедра білім беру қызметін жоғары кәсіби деңгейде, мемлекеттік білім беру критерийлері мен халықаралық талаптарға сәйкес жүзеге асырады және қаржылық және әлеуметтік жағдайына қарамастан жоғары сапалы білім беру қызметтері мен студенттердің білім алуға тең қолжетімділігін табысты үйлестіруге бар күш-жігерін салады.

Кафедра меңгерушісі – PhD докторы Мылтықбаева Айгүл Тауарбекқызы.

Білім беру бағдарламалары:

Кафедра 6В04104 «Менеджмент», 6В04109 «Маркетинг» бакалавры, 6В11114 «Туризм», 6В11115 «Мәдени-тынығу жұмысы», 7М04130 «Кәсіпкерлік қызмет» магистратурасы бойынша кафедра қазақ және орыс тілдерінде оқытуды жүзеге асырады.

«6В04104 – Менеджмент» білім беру бағдарламасы:

Мақсат – бәсекеге қабілетті білікті маман – ұйымдастырушылық және басқарушылық қабілеті бар менеджерді дайындау.

«6В04104 – Менеджмент» білім беру бағдарламасының түлектеріне «6В04104 – Менеджмент» білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және менеджмент бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Кәсіби қызметтің объектілері:

- мемлекеттік органдар (министрліктер, әкімдіктер, олардың аймақтық бөлімшелері мен құрылымдары);

- мемлекеттік және жеке компаниялар;

- меншік, мүліктік кешендер (кәсіпорындар, мекемелер, ұйымдар) және шағын, орта және ірі кәсіпкерліктің басқа да объектілері;

- тамақтандыру кәсіпорындарында тамақтануды дамыту, маркетинг мәселелерін зерттеумен айналысатын ғылыми ұйымдар;

- орта буынды басқару мамандарын даярлайтын оқу орындары.

«6В04104 – Менеджмент» білім беру бағдарламасының бакалаврлары кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:

- басқару мәселелерімен айналысатын мемлекеттік органдарда бизнесті дамыту және басқару жөніндегі маман;- басқару қызметін ұйымдастыру жөніндегі маман;- инфрақұрылым объектілерінің менеджері;- басқару саласындағы консалтингтік компанияларға кеңесші;

- мемлекеттік және жеке компаниялардың менеджерлері.

«6В04104 – Менеджмент» білім беру бағдарламасының бакалаврлары келесі кәсіби функцияларды орындай алады:

- қызметтерді тұтынушыларға жоғары тиімді қызмет көрсетуді ұйымдастыру;

- ұйымдастырушылық және стратегиялық міндеттерді шешуге қатысу;

- тұтынушыларға көрсетілетін қызмет мәселелері бойынша кеңес беру;

- көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау;

- кәсіби қызметтегі жанжалдар мен күйзелістерді басқару;

- шағымдарды қарау және олардың алдын алу шараларын қабылдау;

- ұйымдардағы персонал жұмысына, еңбекті қорғау ережелері мен стандарттарының орындалуына бақылауды жүзеге асыру.

«6В04109 – Маркетинг» білім беру бағдарламасы,

Мақсат – нарықты зерттеп, тұтынушылардың сұранысын қанағаттандыру үшін маркетинг құралдарын пайдалана алатын, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті маркетинг саласының мамандарын дайындау.

«6В04109 – Маркетинг» білім беру бағдарламасының түлектеріне «6В04109 – Маркетинг» білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және менеджмент бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Кәсіби қызметтің объектілері:

- ішкі және сыртқы нарыққа тауарлар мен қызметтерді жылжытумен айналысатын жарнама агенттіктері;

- мемлекеттік органдар, қызмет көрсету кәсіпорындары (қонақ үйлер, қоғамдық тамақтану орындары, туристік фирмалар, экскурсиялық бюролар);

- өндірістік және делдалдық кәсіпорындар;

- халықаралық сауда палаталары;

- сауда үйлері;

- мемлекеттік органдар (министрліктер, әкімдіктер, олардың аймақтық бөлімшелері мен құрылымдары);

- мемлекеттік және жеке компаниялар;

- мүліктік кешендер (кәсіпорындар, мекемелер, ұйымдар) және шағын, орта және ірі кәсіпкерліктің басқа да объектілері;

- ұйымдардағы маркетинг мәселелерін зерттеумен айналысатын ғылыми ұйымдар.

«6В04109 – Маркетинг» білім беру бағдарламасының бакалаврлары кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:

- қызмет көрсету саласының мәселелерімен айналысатын мемлекеттік органдарда маркетингті дамыту мәселелері бойынша маман;

- маркетинг қызметін ұйымдастыру бойынша маман;

- инфрақұрылым объектілерінің маркетологы;

- маркетинг саласындағы консалтингтік компаниялардың кеңесшісі, маркетинг қызметтері.

«6В04109 - Маркетинг» білім беру бағдарламасының бакалаврлары келесі кәсіби функцияларды орындай алады:

- басқарушылық;

- кәсіпкерлік;

- коммерциялық;

- шаруашылық жүргізуші субъектілердің ғылыми-зерттеу қызметі.

6В11114 «Туризм» білім беру бағдарламасы

Мақсаты – туризм және қонақжайлылық саласында ұйымдастырушылық, басқарушылық, өндірістік, технологиялық және туристік-рекреациялық қызметті тиімді жүзеге асыра алатын мамандарды даярлау.

«6В11114-Туризм» білім беру бағдарламасының түлектеріне «6В11114-Туризм» білім беру бағдарламасы бойынша қызмет көрсету саласындағы академиялық бакалавр дәрежесі беріледі.

Кәсіби қызметтің объектілері:

- туризмді ұйымдастырумен байланысты мемлекеттік органдар (министрліктер, әкімдіктер, олардың аймақтық бөлімшелері мен құрылымдары);

- туристік бизнеспен айналысатын мемлекеттік және жеке компаниялар;

- туристік консалтингтік компаниялар;

- туристік кәсіпорындардың маркетингтік қызметтері;

- туристік инфрақұрылым объектілері;

- орта деңгейдегі туризм мамандарын дайындайтын оқу орындары;

- туризмді дамыту мәселелерін зерттеумен айналысатын ғылыми ұйымдар;

- ішкі және сыртқы нарыққа туристік қызметтерді жылжытумен айналысатын жарнама агенттіктері.

6В11114-Туризм» білім беру бағдарламасының бакалаврлары кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:

- ұйымдастырушылық және басқарушылық;

- өндірістік-технологиялық;

- қызмет көрсету;

- ғылыми зерттеулер;

- тәрбиелік (педагогикалық);

- туристік-рекреациялық;

- іздестіру-құтқару жұмыстары.

«6В11114-Туризм» білім беру бағдарламасының бакалаврлары келесі кәсіби функцияларды орындай алады:

- туристік саланың қазіргі жағдайын объективті бағалау;

- туристік қызметтің перспективалық бағыттарын анықтау;

- тұтынушылардың туристік және рекреациялық қажеттіліктерін қанағаттандыруға қабілетті әлеуметтік және коммерциялық туристік, экскурсиялық және қонақ үй қызметтерінің тиімді бағдарламаларын әзірлеу және енгізу;

- тартымды экзотикалық элементтермен және жоғары сапалы қызмет көрсетумен турларды жедел жобалау (соның ішінде клиенттің тапсырысы бойынша);

- Республикадағы қажетті мемлекеттік және жеке ұйымдармен және мекемелермен, туристік фирмалармен, агенттіктермен, қонақ үйлермен, кеден және салық қызметтерімен, санитарлық-эпидемиологиялық және валюталық бақылау органдарымен, туризм саласын басқару құрылымдарымен өзара іс-қимылды тиімді жүзеге асыру (компанияның мүддесі үшін). Қазақстан мен шетелде;

- туристік қызметтер мен тауарларды өткізу арналарын қалыптастыру және жетілдіру;

- отандық және шетелдік туристерге қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында туристік кәсіпорында сапа менеджменті жүйесін енгізу;

- Қазақстанмен туристік байланысы бар елдердің туристік-рекреациялық ресурстары немесе олардың даму перспективалары туралы қазіргі заманғы мәліметтерді практикалық қызметте белсенді пайдалану;

- Қазақстан Республикасындағы туристік қызметтің құқықтық негіздері және халықаралық құқық туралы берік білімге ие болу;

- туристік саяхаттардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

- туристермен және экскурсанттармен ақпараттық-нұсқаулық әңгімелерді жоспарлау және жүргізу;

- туристік кәсіпорынның (ұйымның) тиімділігін арттыру, инвестиция тарту, қызмет көрсету аясын кеңейту және т.б. мақсатында туристік нарықты маркетингтік зерттеу;

- кәсіби қызметте мемлекеттік, орыс, ағылшын (және жақсырақ басқа еуропалық немесе азиялық) тілді қолдану, оның ішінде арнайы туристік және экскурсиялық терминдерді еркін меңгеру.

6В11115 «Мәдени-тынығу жұмысы» білім беру бағдарламасы

Мақсат – адамды мәдениет әлеміне тартуға, тұлғалық мәдениетті қалыптастыруға, мәдени құндылықтармен таныстыруға қабілетті мәдени-демалыс саласының мамандарын дайындау.

«6В11115 Мәдени-тынығу жұмысы» білім беру бағдарламасының түлектеріне «6В11115 Мәдени-тынығу жұмысы» білім беру бағдарламасы бойынша қызмет көрсету саласы бойынша академиялық бакалавр дәрежесі беріледі.

Кәсіби қызметтің объектілері:

- мәдени-демалыс жұмыстарын ұйымдастыруды қажет ететін мекемелер;

- мәдени-ағарту шараларын ұйымдастыруға арналған мектептер мен мектептен тыс мекемелер.

«6В11115 Мәдени-тынығу жұмысы» білім беру бағдарламасының бакалаврлары кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:

- мәдениет бөлімінің маманы;

- театрдың, клубтың, мәдениет үйінің директоры;

- шоу-бағдарламаларды ұйымдастырушы;

- өндіруші;

- аниматор;

- көпшілік көңіл көтеруші;

- іс-шара менеджері;

- жастармен жұмыс бөлімінің маманы;

- студенттік кәсіподақ комитеті;

- көркемдік жетекшісі.

«6В11115 Мәдени-тынығу жұмысы» білім беру бағдарламасының бакалаврлары келесі кәсіби функцияларды орындай алады:

Халық арасында мәдени-демалыс жұмыстарын ұйымдастыру және өткізу;

- бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халықпен ағарту жұмыстарын жүргізу;

- мәдени-тынығу жұмыстарын ұйымдастырудың практикалық әдістерін зерттеу және енгізу;

- мектептерде және мектептен тыс мекемелерде мәдени-демалыс жұмыстарын ұйымдастыру;

- әр түрлі жарыстар, байқаулар, жарыстар ұйымдастыру және өткізу;

- әртүрлі көлемдегі шоу-бағдарламаларды ұйымдастыру және өткізу;

- өнер ұжымын басқару.

Білім беру бағдарламасы 7М04130 «Іскерлік басқару (EMBA)

Мақсаты – бизнес құрылымдарындағы әкімшілік-өндірістік процестердің жаңа жоғары технологияларына негізделген білімді, интерактивті әдістер мен дағдыларды меңгерген, сондай-ақ қазіргі заманғы менеджментте инновациялық өзгерістерді тудыруға қабілетті, бизнесті стратегиялық позициядан басқаруға бәсекеге қабілетті және кәсіби топ-менеджерлерді дайындау. ғылыми құралдарды пайдалану арқылы бизнестің жаһандану контексі.

«7M04130-Іскерлік әкімшілік (EMBA)» білім беру бағдарламасының түлектеріне «7M04130-Іскерлік әкімшілік (EMBA)» білім беру бағдарламасы бойынша МВА магистрі академиялық дәрежесі беріледі.

Кәсіби қызметтің объектілері:

Түлектер басқару аппаратының әртүрлі қызметтерінде орындаушы немесе менеджер ретінде жұмыс істейтін кез келген ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдар (орта және жоғары буын басшылары, дамуға бағытталған бизнес иелері).

«7M04130-Іскерлік басқару (EMBA)» білім беру бағдарламасының бакалаврлары кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:

- ұйымдастырушылық және басқарушылық;

- өндіріс және басқару;

- аналитикалық.

«7M04130-Іскерлік басқару (EMBA)» білім беру бағдарламасының бакалаврлары келесі кәсіби функцияларды орындай алады:

- Басқару дағдыларын меңгеру, басқару қызметінің барлық аспектілеріне жалпы жетекшілік ету;

- Кез келген деңгейдегі келіссөздер мен жанжал жағдайларында медиация жұмысы;

- Мемлекеттік, коммерциялық және қоғамдық ұйымдарды басқару;

- Мемлекеттік және жеке ұйымдарда инновациялық басқару технологияларын әзірлеу және қолдану;

- конструкторлық, аналитикалық және сараптамалық кеңес беру қызметін дамыту.

Ғылыми қызметі:

2023-2024 оқу жылында кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру конкурстарына қатысуға 4 жобалық өтінім дайындады:

- 2024-2026 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларды жас ғалымдарды гранттық қаржыландыру конкурсы;

- 2024-2026 жылдарға арналған «Жас Ғалым» жобасы бойынша жас ғалымдарды гранттық қаржыландыру конкурсы;

- 2024-2026 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларды гранттық қаржыландыруға арналған конкурс.

Маркетинг және менеджмент кафедрасы 2022-2023 оқу жылында «Маркетинг және жарнама» дайындығы бойынша ғылыми-зерттеу конкурсын өткізді.

2023 жылы кафедра меңгерушісі Мылтыкбаева А.Т. «Болашақ» бағдарламасы аясында «500 ғалым» ғылыми тағылымдамадан өтуге арналған стипендияның иегері атанды. Джордж Вашингтон университетінде (АҚШ) тағылымдамадан өту кезінде білім беру менеджменті бойынша зерттеулер жүргізеді. Бұл зерттеу жасқа байланысты аурулар мен адамның қартаюын ерте диагностикалау мен алдын алудың жаңа жолдарын табуға көмектеседі.

Студенттер жетістіктері:

Кафедра студенттері ғылыми жарыстарға, олимпиадаларға, конференцияларға белсенді қатысады.

1-кесте – Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары

Студенты кафедры активно участвуют в научных конкурсах, олимпиадах, конференциях.


Таблица 1 - Научно-исследовательская работа студентов

ФИО

научный руководитель

Название мероприятия

базовый вуз, дата проведения

Призовое место

1

Айтахунова А.А., Мырзагали Е.С., Кравчук В.В.

Муханова Г.К., Мылтыкбаева А.Т., Щеглова М.В.

НИРС по специальности «Маркетинг»

МТГУ,

2023

1 место

2

Назарова А., Турсунов М., Камилжанкызы Т.

Избуллаева Г.М., Кулжанова Г.А., Джакелова Ж.А.

НИРС по специальности «Менеджмент»

МТГУ,

2023

2 место

3

Кравчук В.В., Айтахунова А.А., Мырзагали Е.С.

Галымжанова А.А., Мылтыкбаева А.Т.

ХV Республиканской студенческой предметной олимпиады (РСПО) по специальности «Маркетинг»

КазНУ им. аль-Фараби, 2023

3 место

Инфрақұрылым:

Университеттің ақпараттық қамтамасыз етілуі білім беру бағдарламаларының талаптарына сәйкес келеді. Университет кітапханасында оқуға қажетті барлық материалдар бар: оқу, техникалық, анықтамалық және жалпы әдебиеттер, әртүрлі мерзімді басылымдар. ХКГУ кафедра тапсырысы бойынша оқу-әдістемелік әдебиеттерді сатып алатын кітапханалық-ақпараттық қызмет көрсетудің бірыңғай жүйесін құрды. Кітапхана өзінің деректер қорына қолжетімділікті қамтамасыз етеді, олар: автоматтандырылған ақпараттық-кітапхана жүйесі «КАБИС», газет-журнал мақалаларының электронды картотекасы, ХКГУ профессорлық-оқытушылық құрамының жұмыстарының электронды картотекасы.

Ынтымақтастық:

Орал мемлекеттік тау-кен университеті мен ХКГУ арасында жасалған ынтымақтастық келісіміне сәйкес «Менеджмент» және «Маркетинг» мамандықтарының студенттері 2022/2023 оқу жылының күзгі семестрінде академиялық ұтқырлық аясында онлайн оқытудан өтті.

Қырғызстанның Бішкек қаласындағы «МУК» ҰБПҰ Ұлттық білім беру мекемесі және ХКГУ арасында жасалған ынтымақтастық келісіміне сәйкес «Менеджмент» мамандығының студенттері 2023/2024 оқу жылының көктемгі семестрінде академиялық ұтқырлық аясында білім алуда.

Кафедра оқу, өндірістік және диплом алдындағы тағылымдамаларды өткізу үшін мамандарды даярлау саласындағы келесі жетекші кәсіпорындармен және ұйымдармен келісім-шарттар жасасты: «Tandau» институты, «Alvitravel» ЖШС, «Habitus.kz» ЖШС, «Лукяо корпорациясы Шаньдун провинциясы» ЖШС, ПК «Robinson», «Palma Travel» ЖШС, «Бинан-Алматы» ЖШС, «Olsen Brothers» ЖШС, «Harvey Spector Law Company» ЖШС, «Қайрат» футбол клубы ЖШС, «Headhunter.kz» ЖШС, «Mega Development» ЖШС. kz, ЖШС «IZO-MARKET.KM», , «Sofia TransCom» ЖШС, «Envy Digital» ЖШС, «Crown Star» ЖШС, «Apple Beauty Market KZ» ЖШС

Білім беру бағдарламаларын сәтті аяқтаған, іргелі білімінің жоғары деңгейін көрсеткен және шығармашылық жұмысқа бейімді түлектер кейінгі магистратураға ұсынылуы мүмкін.

Байланыс ақпараты

Алматы, шағын аудан Жетісу-1, 32а, 2 корпус, 5 қабат, 509 каб

байланыс телефондары: 8-727-376-74-82 (ішкі 590),

электрондық пошта: myltykbaeva.aigul@mtgu.edu.kz