Тіркеу кеңсесі

Тіркеу-офисі

Тіркеу-офисі - білім алушылардың оқу жетістіктерін толық ақпаратты тіркеумен айналысатын қызмет, оның академиялық рейтингісін есептейді және білім бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.

Тіркеу-офисінің бастығы: Нуралина Айнұр Қуанышқызы

Мекен-жайы:  Алматы қ, 050063, Жетысу-1, ықш-ауданы, 32а ү.

Қазақ қатынас жолдары университеті, 1-ші оқу ғимараты, 204а бөл.,

Жұмыс уақыты күн сайын   8 00 -17 00-ге дейін

Байланыс телефондары: 8-727-376-74-78 (ішкі.537), info@kups.edu.kz

1. Тіркеу офисінің функциялары

1.1  Тіркеу-офисінің жұмысын талдау және жоспарлау;

1.2 Барлық мамандықтар бойынша құрастырылған академиялық жазбалардың  процесін басқару және компьютерлендіру;

1.3 Курстан курсқа аудару және  тіркеу , білім беру процесінің  ұйымы;

1.4  Академиялық топтарды құру

1.5  Студенттердің құрастырған жеке жоспарларын бақылау;

1.6  GPA деңгейі және бағалау саясатын үйлестіру;

Жоғары білім берудегі кредиттік оқыту жүйесін пайдалана отырып, білім беру процесі мынадай формаларда ұйымдастырылады:

 - аудиториялық сабақтар: дәрістер, практикалық сабақтар (семинарлар, коллоквиумдар), зертханалық, студиялық сабақтар;

- сабақтан тыс сабақтар: студенттердің өзіндік жұмысы, соның қатар оқытушының басшылығымен (СОӨЖ) жеке кеңес, Интернет сессиялар, бейнеконференциялар, телекөпірлер;

- оқу және кәсіби тәжірибеден өту, ғылыми-зерттеу жұмысы,  дипломдық жұмысты дайындау (жобаны).

- студенттердің оқу жетістіктерін бақылау: ағымдық және аралық бақылау (сабақта сұрақ қою арқылы, оқу пәнінің тақырыптары бойынша тестілеу, бақылау жұмыстары, зертханалық жұмыстарды қорғау, курстық жұмыстар, коллоквиумдар және т.б.), аралық аттестация / қорытынды бақылау (оқу пәндерін бөлім бойынша тестілеу, емтихан, практика бойынша есебін қорғау), қорытынды мемлекеттік аттестаттау (дипломдық жұмысты қорғау (жоба));

- оқу құжаттама формаларын (студенттердің анықтама-жолсерігі, студенттердің  жеке оқу жоспары және т.б.) кредиттік оқыту жүйесінің талаптарына сәйкес дамыту;

- кредиттік оқытудың проблемаларымен айналысатын басқа да жоғары оқу орындарымен, ведомствалық мекемелермен тәжірибе алмасу мақсатында жүзеге асырырылады және кредиттік жүйенің артықшылықтары толық іске асырылады.

1.7  Студенттердің үлгерімін  талдау үшін статистикалық деректер мен ақпаратты дайындау;

1.8 Студенттер үшін қажетті ақпараттармен қамтамасыз ету және басқару:

-    студенттердің академиялық үлгерімінің есебін сақтау;

-    студенттердің  ағымдағы рейтингісін ұйымдастыру.

1.9 Оқу формаларының барлық түрлеріне аралық және қорытынды бақылау кестесін жасау;

1.10  Транскрипін беру;

1.11 Факультет әкімшілігімен, эдвайзер, тьютораларымен өзара қарым-қатынасы.

1.12  Студенттердің шығып және қайта қабылданған құжаттарын дайындау:

-    басқа ЖОО-нан ауыстырылған студенттердің құжаттарын қабылдау;

1.13  Студенттерлің іс- әрекеттерін есепке  алып отыру 

2. Студенттердің оқу жетістіктерін бақылау.

Студенттердің (білім алушылар) оқу жетістіктеріндегі оқу тапсырмаларының барлық түрлері үшін бағалау мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес балдық-рейтингілік әріптік жүйе бойынша бағаланады және жоғары оқу орындарында дәстүрлі бағалау шкаласына ауыстырылған.

Кәсіптік оқу бағдарламасына сәйкес студенттердің үлгерімін жүйелі түрде текскеру,  оқытушылармен бірге  академиялық кезең ішінде аудиториялық және аудиториядан тыс кестеге сәйкес тест түрінде сессиясын тапсыру аяқталғаннан соң ағымды бақылау жүргізіледі.

Курс аяқталған соң бір пәннің бүкіл көлемінің мазмұнын меңгеру сапасын бағалау мақсатында студенттерге ағымдағы аттестация жүргізіледі. Студенттердің аралық аттестациясы емтихан түрінде өтеді.

Студенттердің қортынды аттестациясы - білім беру мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарымен қамтылған пәндер көлемін меңгеру деңгейін анықтау үшін жүзеге асырылатын процедура.

 

 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңес

Академиялық күнтізбе 2022-2023 жылға

 ПӘНДЕРГЕ ОНЛАЙН-ТІРКЕУ

АДАПТАНУ АПТАСЫНЫҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Aкадемиялық ұтқырлық

Ақпараттық пакет

2020-2021 оқу жылына арналған академиялық күнтізбе Прокурорлық және апелляциялық процедуралармен ҚБ мен ИА өту тәртібі

Пәндерге онлайн тіркеу

Өтініш үлгісі

COVID-19 коронавирус пандемиясы кезінде Халықаралық көліктік гуманитарлық университет  студенттерді аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру бойынша нұсқаулық

 Антикоррупционный совет

 

Сайт бойынша


Жаңалықтар

Хабарландыру Ары қарай...
Хабарландыру Ары қарай...
Хабарландыру Ары қарай...
2022 жылдың 9 желтоқсанында «Әлеуметтік ғылымдар және құқық» кафедрасы Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы бойынша практикалық сабақ. Ары қарай...

Байланыс ақпараты

№ 1 оқу ғимараттары
Тел: 376-74-78 (ішкі. 515), Факс: 376-74-81
Электрондық мекен-жайы: info@kups.edu.kz
Мекен-жайымыз:050063, Қазақстан Республикасы Алматы,
Жетісу-1 ықш-ауданы , 32а ү.,


№4 оқу ғимараты
Тел: 299-49-69
Электрондық мекен-жайы: info@kups.edu.kz
Мекен-жайымыз:050063, Қазақстан Республикасы Алматы
Мамыр-1 ықш-ауданы, Шаляпина к. 21/1 ү.

s