Бөлімшелер

Тіркеу кеңсесі

Тіркеу-офисі

Тіркеу-офисі - білім алушылардың оқу жетістіктерін толық ақпаратты тіркеумен айналысатын қызмет, оның академиялық рейтингісін есептейді және білім бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.

Тіркеу-офисінің бастығы: Нуралина Айнұр Қуанышқызы

Мекен-жайы:  Алматы қ, 050063, Жетысу-1, ықш-ауданы, 32а ү.

Қазақ қатынас жолдары университеті, 1-ші оқу ғимараты, 204а бөл.,

Жұмыс уақыты күн сайын   8 00 -17 00-ге дейін

Байланыс телефондары: 8-727-376-74-78 (ішкі.537), info@kups.edu.kz

1. Тіркеу офисінің функциялары

1.1  Тіркеу-офисінің жұмысын талдау және жоспарлау;

1.2 Барлық мамандықтар бойынша құрастырылған академиялық жазбалардың  процесін басқару және компьютерлендіру;

1.3 Курстан курсқа аудару және  тіркеу , білім беру процесінің  ұйымы;

1.4  Академиялық топтарды құру

1.5  Студенттердің құрастырған жеке жоспарларын бақылау;

1.6  GPA деңгейі және бағалау саясатын үйлестіру;

Жоғары білім берудегі кредиттік оқыту жүйесін пайдалана отырып, білім беру процесі мынадай формаларда ұйымдастырылады:

 - аудиториялық сабақтар: дәрістер, практикалық сабақтар (семинарлар, коллоквиумдар), зертханалық, студиялық сабақтар;

- сабақтан тыс сабақтар: студенттердің өзіндік жұмысы, соның қатар оқытушының басшылығымен (СОӨЖ) жеке кеңес, Интернет сессиялар, бейнеконференциялар, телекөпірлер;

- оқу және кәсіби тәжірибеден өту, ғылыми-зерттеу жұмысы,  дипломдық жұмысты дайындау (жобаны).

- студенттердің оқу жетістіктерін бақылау: ағымдық және аралық бақылау (сабақта сұрақ қою арқылы, оқу пәнінің тақырыптары бойынша тестілеу, бақылау жұмыстары, зертханалық жұмыстарды қорғау, курстық жұмыстар, коллоквиумдар және т.б.), аралық аттестация / қорытынды бақылау (оқу пәндерін бөлім бойынша тестілеу, емтихан, практика бойынша есебін қорғау), қорытынды мемлекеттік аттестаттау (дипломдық жұмысты қорғау (жоба));

- оқу құжаттама формаларын (студенттердің анықтама-жолсерігі, студенттердің  жеке оқу жоспары және т.б.) кредиттік оқыту жүйесінің талаптарына сәйкес дамыту;

- кредиттік оқытудың проблемаларымен айналысатын басқа да жоғары оқу орындарымен, ведомствалық мекемелермен тәжірибе алмасу мақсатында жүзеге асырырылады және кредиттік жүйенің артықшылықтары толық іске асырылады.

1.7  Студенттердің үлгерімін  талдау үшін статистикалық деректер мен ақпаратты дайындау;

1.8 Студенттер үшін қажетті ақпараттармен қамтамасыз ету және басқару:

-    студенттердің академиялық үлгерімінің есебін сақтау;

-    студенттердің  ағымдағы рейтингісін ұйымдастыру.

1.9 Оқу формаларының барлық түрлеріне аралық және қорытынды бақылау кестесін жасау;

1.10  Транскрипін беру;

1.11 Факультет әкімшілігімен, эдвайзер, тьютораларымен өзара қарым-қатынасы.

1.12  Студенттердің шығып және қайта қабылданған құжаттарын дайындау:

-    басқа ЖОО-нан ауыстырылған студенттердің құжаттарын қабылдау;

1.13  Студенттерлің іс- әрекеттерін есепке  алып отыру 

2. Студенттердің оқу жетістіктерін бақылау.

Студенттердің (білім алушылар) оқу жетістіктеріндегі оқу тапсырмаларының барлық түрлері үшін бағалау мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес балдық-рейтингілік әріптік жүйе бойынша бағаланады және жоғары оқу орындарында дәстүрлі бағалау шкаласына ауыстырылған.

Кәсіптік оқу бағдарламасына сәйкес студенттердің үлгерімін жүйелі түрде текскеру,  оқытушылармен бірге  академиялық кезең ішінде аудиториялық және аудиториядан тыс кестеге сәйкес тест түрінде сессиясын тапсыру аяқталғаннан соң ағымды бақылау жүргізіледі.

Курс аяқталған соң бір пәннің бүкіл көлемінің мазмұнын меңгеру сапасын бағалау мақсатында студенттерге ағымдағы аттестация жүргізіледі. Студенттердің аралық аттестациясы емтихан түрінде өтеді.

Студенттердің қортынды аттестациясы - білім беру мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарымен қамтылған пәндер көлемін меңгеру деңгейін анықтау үшін жүзеге асырылатын процедура.

 

 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңес

Академиялық күнтізбе 2022-2023 жылға

 ПӘНДЕРГЕ ОНЛАЙН-ТІРКЕУ

АДАПТАНУ АПТАСЫНЫҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Aкадемиялық ұтқырлық

Ақпараттық пакет

2020-2021 оқу жылына арналған академиялық күнтізбе Прокурорлық және апелляциялық процедуралармен ҚБ мен ИА өту тәртібі

Пәндерге онлайн тіркеу

Өтініш үлгісі

COVID-19 коронавирус пандемиясы кезінде Халықаралық көліктік гуманитарлық университет  студенттерді аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру бойынша нұсқаулық

 Антикоррупционный совет

 


Оқу бөлімі

Оқу бөлімі өз алдына бөлек құрылымдық бөлімше болып табылады. Оқу бөлімінің негізгі мақсаты жоғары білікті мамандар дайындау үшін оқу үдерісінің тиімді жұмыс істеу жағдай жасау.

Оқу бөлімінің бастығы – Аканова Жазира Жанабаевна

Мекен –жайы: Алматы қаласы, Жетісу ықшам ауданы – 1, 32а –үй.

Халықаралық көліктік гуманитарлық университет , 1- ғимарат, 215 – кабинет

Жұмыс уақыты: дүйсенбі – жұма 8.00 - ден – 17.00 – ге дейін

                         

Байланыс телефондары 8(727) 376 – 74 -78 (ішкі 548)

 

Оқу бөлімінің қызметі

-         ҚР БжҒМ – нің білім саласындағы заңнамасына сәйкес ХКГУ –дағы оқу үдерісін жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру, шұғыл басқару және бақылау;

-         барлық мамандықты МЖБС –мен қамтамасыз ету;

-         барлық мамандықты МЖБС  - ның оқу жоспарына сәйкес (ары қарай ТОЖ) жұмыс оқу жоспарымен (ары қарай ЖОЖ) қамтамасыз ету;

-         оқу үдерісінің кестесін құру;

-         кезекті оқу жылына арналған оқу үдерісінің жоспарлау мен ұйымдастыру бойынша уақыт мөлшерін анықтау;

-         аудиториялық және зертханалық қормен қамтамасыз етуді және оның жай-күйін бақылау.

-         оқу сабақтарының сабақ кестесін құру;

-         кафедралардағы ПОҚ – тың семестр және жылдық оқу жүктемесін орындауына бақылау жасайды.

-         ҚР БжҒМ – н бекіту үшін Мемлекеттік аттестациялау комиссиясы (ары қарай МАК)  мен мемлекеттік емтихан комиссиясы (ары қарай МЕК) төрағаларының кандидатуралары бойынша құжаттар дайындайды;

-         қатаң есептегі бланкілерге өтініштерді рәсімдейді және бұрынғы есептегі құжаттамалар қозғалысының есебін жүргізеді,

-         оқу үдерісін қамтамасыз ететін кафедралар мен басқа да құрылымдық бөлімшелер міндетті түрде орындауға тиіс бұйрықтар мен нұсқаулардың жобасын дайындайды;

-         кафедралардың оқу үдерісі бойынша бұйрықтар мен нұсқаулардың  орындауын қадағалайды;

-         құрылымдық бөлімше басшылары мен бірге (бірігіп) ҚҚЖУ қызметкерлерін қызметінен босату және тағайындау, сондай –ақ алғыс жариялау немесе оқу үдерісін бұзғаны анықталған жағдайда тәртіптік жаза қолдану жөніндегі ұсыныстарды жасайды.

Оқу бөлімі қызметкерлерінің тізімі 

 Аты - жөні

 Лауазымы

1

 Аканова Жазира Жанабаевна

 Оқу бөлімінің бастығы

2

Рамазанова Арай Жарасовна

 Студенттік  кадр бөлімінің жетекші маманы

3

Турдахын Жансая Дауреновна

 Маман хатшы

 


Баспа бөлімі

Халықаралық көліктік гуманитарлық университет  ғылыми жинақтар басып шығаруды жүзеге асыратын, студенттерге арналған мәтіндерді, плакаттарды, құжаттардың ксерокөшірмесін басып шығаратын, бұқаралық мерекелік іс- шараларды суретке түсіретін, сондай – ақ жеке суретке түсіретін баспа бөлімдері жұмыс істейді. Баспа бөлімінде «Экспрес ТЖ» газеті мен «Қазақстан өндіріс көлігі» журналы шығарылып тұрады.


Кітапхана

Кітапхана меңгерушісі : Қорқақбаева Ақерке Нұрсолтанқызы

Кітапхана университеттің мәдени және ақпараттық орталығы болып табылады және  осы оқу орнының оқу және ғылыми-зерттеу қызметінде маңызды рөл атқарады.

   Кітапхана тарихы Халықаралық көліктік гуманитарлық университет  (ХКГУ) ашылған күнінен, яғни 2000 жылдан басталады. Университет  өскен сайын оның  кітапханасы да байып келеді.

   Кітапхана қоры негізінен университеттің барлық мамандықтарының оқу жоспары мен бағдарламаларына, кафедра ұсынған оқулықтарға, ғылыми-зерттеу жұмыстарына, сондай-ақ оқырмандардың өтініш – талаптарына лайықты құралған.

   Оқырмандардың библиографиялық – анықтама  қызметіне мыналар кіреді:

 • жұмыс бойынша кітапхананың библиографиялық - анықтама аппаратынан кеңес алуға;
 •  қазақстан мен ресейдің газет-журналдардағы жедел ақпаратты мақалаларды дәстүрлі және электрондық жүйелі картотекаға енгізу;
 • 2008 жылдан бастап жол қатынасы бойынша жоғарғы кәсіби білім беретін әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымының, сондай-ақ оқытушы-профессорлардың мемлекеттік және орыс тіліндегі мақалалары дерек қорға енгізіліп отыр. 
 • «сұрақ-жауап» түрінде  жүзеге асыру;
 • басшының сала аралық  (ДОР)  қамтамасыздығыніске асыру;
 • «Ақпараттар күнін», «Кафедрадағы кітапхана күнін» өткізу.

Бүгінде дерек қорда 20620 құжат есепке алынған. Электронды каталог (ЭК) 2007 жылдан бастап автоматтандырылған кітапханалық «КАБИС»  бағдарламасы бойынша енгізіліп келеді. Электронды каталогтың (ЭК) дерек қорындағы каталогтары:

 • «Кітап қорында» – 364171
 • «Қордағы орысша кітаптар» – 268911
 • «Қордағы қазақша кітаптар» – 95260
 • «Авторефераттар» – 179 док. (240 экз.)
 •  «Диссертациялар» – 160 док. – (130 экз.)
 • «Оқытушы-профессорлардың мақалалары» – 789 док.
 • «Ғылыми еңбектер» – 150 док.
 • «Электронды нұсқалар» – 505 док.

Республиканың  Жоғары оқу орындары арасындағы электронды кітапханасы

Темір жол көлігіндегі білім беру оқу-әдістемелік орталығының электрондық кітапханасы

Электрондық каталог

Договор с РНТБ

Договор с IPRSmart

Договор с РМЭБ

 


Жастар істері жөніндегі комитеті

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру мақсатында ХКГУ (№1 хаттама) Жастар ісі жөніндегі комитеті (ЖІЖК) қалыптастырды - университеттің құрылымдық бөлімшесінің негізгі міндеттері студенттердің бастамаларын қолдау, патриотизмге тәрбиелеу, азаматтық сана қалыптастыра отырып, студент жастар тұлға ретінде өзін-өзі дамуына ықпал етеді.

Жастар ісі жөніндегі комитет мынадай бағыттар бойынша өз қызметін жүзеге асырады:

 • студент жастардың құқықтары мен әлеуметтік қорғауын қамтамасыз ету мақсатында ҚР мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру жөніндегі іс-шараларды ұйымдастырады және өткізеді;
 • университеттің қоғамдық ұйымдарының координациялық қызметі,өзін-өзі басқару ұйымы  мен клубтарының қызметін үйлестіру;
 • діни экстремизмнің алдын алу, студент жастар арасында құқық бұзушылықты және пайда болған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті  болдырмау үшін іс-шаралар ұйымдастыру;
 • салауатты өмір салтын ұстануға үгіттеу, этномәдени тәрбиеге, моральдық, қоғамдық - саяси іс-шаралар ұйымдастыру; 
 • темекі шегудің алдын алу және студенттер арасында темекі шегушілер санын қысқартуға, нашақорлыққа қарсы күрес мақсатында сауықтыру–тәрбие  жұмыстарын ұйымдастыру;
 • мемлекеттік тілде тілдер кафедрасымен, бірлескен  қоғамдық   ынтымақтастық  іс-шаралар ұйымдастыру; 
 • моральдық және психологиялық, шығармашылық және әлемдік  мәдениет элементтерін, үлкенді сыйлау, тәрбиелеуге бағытталған іс-шаралар ұйымдастыру; 
 • ЖІЖК-тің күнделікті жұмысын оқу-тәрбие ісі жөніндегі проректоры үйлестіреді; Студенттің  ішкі потенциалын дамыта отырып, өзінің қоршаған ортаға  деген   көзқарасын  қалыптастыру;
 • студенттердің өзін-өзі басқару ісіне қатысуы  (студенттер жиналысына)  және олардың университеттегі студенттік өмір мәселелері бойынша бірлесіп  қабылдаған  шешімі;
 • Комитетті құру кезінде студент контигентінің ішінен көшбасшыларды анықтау және оның қалыптасуына  жағдай жасау ;
 • көшбасшы студенттер  топтарының басқару қабілеттерін (менеджмент дағдыларын) дамыту.

ҚҚЖУ ЖІЖ комитетінде  6 бөлімшелер немесе бөлім бар:

1. «Ғылым» бөлімі оқу процесімен тікелей айналысады  (студенттердің сабаққа қатысуы, үлгерімі және мінез-құлықы), жанжал болған  жағдайда   шешім  шығаруды, экономика және талқылау өзекті мәселелері бойынша тренингтер мен семинарларды ұйымдастырады. ЖІЖК Оқу бөлімі - «Студенттік деканаттың» бір түрі.

2. «Қоғаммен байланыс жасау» бөлімі студенттерге университетте өткізілетін әртүрлі халықаралық бағдарламалар мен жобалар туралы ақпарат береді. Университеттің халықаралық бөлімімен тығыз байланыса отырып, университетте өткізілетін іс-шаралар туралы ақпаратты жинайды және ЖІЖ комитетіне тиесілі акциялар туралы студенттерге ақпарат  беріп отырады.

3. Студенттік жобалар орталығы (СЖО) - бұл студенттердің белсенді жұмыс саласы, студенттік жобалар: жас ғалымдар кеңесі, ҚҚЖУ студенттік қабырға газеті,  Зияткерлік Олимпиадалар, КТК, дебаттық-талқылау клубы және т.б. Бөлімнің қызметі олардың идеяларын кез келген деңгейде нығайтуға және жүзеге асыруға бағыттайды.

4. «Шығармашылық» бөлімі жарнамамен айналысады: бейнероликтер, фотосуреттер, әртүрлі іс-шараларды  дайындап құрастырады.

5. «Іс-шаралар» бөлімі университетте өтіп жатқан іс-шараларды ұйымдастырумен және студенттер арасында әуесқой клубтар жұмысын қадағалаумен айналысады.

6. «Спорт» бөлімі  спорттық іс-шараларды ұйымдастыруға, спорт және салауатты өмір салтын насихаттауға жауап беріп, ҚҚЖУ спортшыларының университеттік, қалалық, республикалық масштабтағы іс-шараларға қатысуына көмектеседі.


Академиялық ұтқырлық және жұмыспен қамту бөлімі

Мансап және тәжірибе орталығы 

                                       1 – Мансап және тәжірибе орталығы.

    1 – МТО мақсаты мен міндеттері

    -  ХКГУ студенттеріне арналған вакакнсиялар

    3 - Жұмыспен қамту    

    4 – Жұмыс берушіден онлайн -өтініш

 

1 – Бөлімше алдында  келесі негізгі мақсаттар мен міндеттер тұр.

   - Тәжірибенің барлық түрлері мен тәжірибе базасын бірлесе қамтамасыз етуді ұйымдастыру.

   -Кәсіби тәжірибенің өтуін бақылау .

   - Университет көмегімен студенттер мен түлектердің жұмысқа орналасуын % арттыру.

   - ХКГУ түлектер ассоциация қызметінің жұмысын үйлестіру.

   - ХКГУ түлектерімен байланысты қолдау. 

МТО бастығы

Шарипов Қадырбек Сұлтанбекұлы

Мекен–жай: Жетісу – 1. 32 А ү

ОҒ № = 1 бөл 120

Тел. +7(727)276-74-78

ішкі (516).

 

Құрметті сайт қонақтары!

Егер сіз біздің ұсыныстарымызды қолдансаныз, онда біз  сізбен кері байланыс жасауға қуаныштымыз. Қызықтыратын сұрақтар  бойынша, тел. 376-74-78 (ішкі 516)

 

Жас мамандарға арналған вакансиялар:

 • Сіз  2013 жылға дейінгі  ЖОО түлегісіз бе?
 • Сіздің көрсеткіштерініз 85% төмен емес пе (немесе GPA 3,33-тен кем емес пе)?
 • Сіз өршіл, көп  жұмыс істеуге дайын және өз біліктілігінізді арттыруды көздейсіз бе? 
 • Сізге үлкен тұрақты мұнай-газ секторлы компанияда  жұмыс жасау қызық па? 

Әкімшілік қызметке

 

Маман

 Ең аз жалақы

 Ең жоғары жалақы

Бухгалтер, экономист, заң кеңесшісі

160 000

200 100

Бухгалтер

144 000

180 000 

Техникалық қызметке

Маман

 Ең аз жалақы

 Ең жоғары жалақы

Еңбек қорғаушысы мен техника қауіпсіздігінің инженері

128 000

200 100

Байланыс инженері

149 000

180 000

Біз ұсынамыз:

 • Қазақстандағы ең үлкен мұнай компаниясында жұмыс
 • Іскерлік өсу және кәсіби даму мүмкіндігін  
 • Тұрақты жалақы   

Шарттар:

 • Ақтау қ. жұмыс және тұрақты табиғи орны  
 • Жұмыстың тәртібі мен кестесі:

- вахталық әдiспен жұмыс уақыты 11 сағатқа созылады (07.00-ден 12.00-ге дейін   13.00-тен  19.00-ға дейен) Тамақтануға және демалуға 1 сағат  (12.00-ден 13.00-ке дейін) Жұмыс кестесі 10/10 немесе 28/28.

- кеңсе жұмысы үшін күніне жұмыс уақыты 8 сағат  (  08.30-дан 12.30-ға дейін   14.00-тен 18.00-ге дейін)  Тамақтануға және демалуға 1,5 сағат  (12.30-нан  14.00-ке дейін) Жұмыс кестесі 5/2.

Жұмыс беруші өз тарапынан жұмыс орнында қамтамасыз етеді

- Ақтаудан жұмыс орнына дейін көлік қызметін ұсынады;

 -Тұратын орны, тамақтану мен кір жуу қызметі;

 -Жеке қорғану құралдары ,  сондай-ақ медициналық көмек.

 

     Жұмыс берушіден онлайн-өтініш

-        Ұйымның атауы:

 -        Өкіл қызметінің ТӘА:

-        Байланыс:

 -        Мекен-жайы. Эл. Жәшігі

-        Талаптар:

 -        Мамандығы :

 -        Қызметі:

 -        Вакансиялар саны:

 -        Шарттары:

 -        Файл:

 айналдыру


Сапа менеджменттік жүйесі бөлімі

САПА МЕНЕДЖМЕНТТІК ЖҮЙЕСІ БӨЛІМІ

 • Халықаралық көліктік гуманитарлық университет  (ХКГУ) сапа менеджменті жүйесі әзірленді, құжатталды, енгізілді және жұмыс күйінде ұсталды, ескере отырып:

 • Customer тұтынушының талаптарының өзгеруі;

 •  ұйымның мазмұны, мүдделі тараптардың қажеттіліктері мен үміттері;

 •  ұйымның даму стратегиясы;

 • The университет қызметіне қатысты заңнамалық және басқа да міндетті талаптар;

 •  университет қызметін жетілдіру құралы ретінде тұрақты процестер;

 • University университеттің мөлшері мен құрылымы.

 • Сапа менеджменті жүйесі бөлімінің алдында келесі міндеттер тұр:

 •   Университеттің сапа саясаты мен міндеттерін жүзеге асыру;

 •   ішкі және сыртқы аудитті ұйымдастыру және жүзеге асыру;

 •  Тұтынушыларға университет ұсынатын білім беру қызметтерінің сапасын бақылау.
  G ЖСШ түпнұсқаларын уақытында кодтау, тіркеу және сақтау, оларды қажетті мөлшерде көбейту және пайдаланушыларға тарату;
   ЖҰӨ түзету қажеттілігі туралы ақпарат жинау.
  Сапа менеджменті жүйесі бөлімі мыналарды ұсынады:

 •  сапа саласындағы университеттің саясаты мен мақсаттарын жүзеге асыру;

 •  Сервистің сапа саласындағы мақсаттарын жүзеге асыру;

 • University университеттің сапа менеджменті жүйесінің талаптарына жауап беру;

 • Internal ішкі аудит жүргізу;

 •  құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен бірге ішкі аудит кезінде анықталған сәйкессіздіктерді жою бойынша түзету шараларын әзірлеу;

 •  Университеттің барлық қызметкерлері үшін ISO 9001: 2015 талаптары негізінде сапа менеджменті жүйесіне оқыту жүргізу;

 •  Университет қызметкерлері арасынан ішкі аудиторларды таңдау және оларды оқыту;

 •  ҚР Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес университеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіру;

 • The университеттің сапасына қатысты нормативтік құжаттарды жаңарту;

 •  ресурстарды басқару (адами, материалдық және техникалық);

 •  білім беру қызметтері мен сапа қызметінің процестерін бақылау, өлшеу, талдау және үнемі жетілдіру.

Сапа менеджменті жүйесі (СМЖ) тұтынушылардың талаптары мен үміттерін қанағаттандыруға ықпал етеді. KUPS жүйені MS ISO 9001-2015 талаптарына сәйкес үнемі жетілдіріп отырады. KUPS сапа менеджменті жүйесі университеттің барлық қызметін қамтиды.


Сапа менеджменті жүйесі бөлімінің бастығы, PhD докторы Оралбек Аяулым Оралбекқызы.

Телефон: +7 (707) 775 27 66  (внутр. 588).

KUPS сапа саласындағы мақсаттары мен міндеттер 

Сапа саясаты 


Зерттеу бөлімі

ХКГУ ғылыми-зерттеу жұмысы

Зерттеу жұмысының негізгі бағыттары

НИР қаржыландырылды

Ғалымдардың тізімі

Доцент (доцент) академиялық атағына үміткерлер

ҚАЗАҚ БІЛІМ БЕРУ ЖОЛДАРЫ УНИВЕРСИТЕТІ «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КӨЛІК ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ КОМПЛЕКСІНІҢ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК КӨЛІКТІҢ ИНТЕГРАЦИЯСЫ» ХХІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫН ӨТКІЗЕДІ

«Antiplagiat VUZ» жүйесі

Диссертациялық кеңес

Студенттердің, магистердің және докторанттардың ғылыми жарияланымдары 2019-2020 жж

2016-2021 жылдарға арналған шетелдік басылымдардағы ҚҚЖУ басылымдарының тізімі

ХКГУ 2018-2021 ғылыми зерттеулерінің перспективалық жоспары

ХКГУ 2019-2020 ғылыми-зерттеу жұмысының жоспары

ХКГУ 2019-2020 оқу жылының ғылыми-зерттеу жоспары

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысының жоспары 2020-2021 жж

ХКГУ студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмысының жоспары 2019-2020 жж

ХКГУ диссертациялық кеңесі туралы ереже

ХКГУ докторантының педагогикалық практикасы туралы ереже

ХКГУ докторантының педагогикалық практикасы туралы ереже

ҚҚЖУ докторанты ғылыми-зерттеу практикасы (ғылыми тағылымдама) туралы ереже

PhD (NIDR) ҚҚЖУ докторантының ғылыми-зерттеу жұмысы туралы

ХКГУ докторанттарына арналған шетелдік практикалар туралы ереже

Докторлық диссертацияны реттеу

Зерттеу жұмысының жоспары (ҒЗТКЖ) KUPS 2020-2021 жж

ХКГУ 2019-2020 ғылыми-техникалық семинарының жоспары

ХКГУ зерттеу жұмысы туралы ереже

ХКГУ студенттерінің зерттеу жұмыстары туралы ереже

Жас ғалымдар кеңесі туралы ереже

ХКГУ-тегі ғылыми-зерттеу қызметін коммерциализациялау туралы ереже

ХКГУ ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру ережелері

ХКГУ ғылыми-техникалық кеңесінің құрамы

Информация о мероприятиях, посвященных Дню работников науки

Ғылым қызметкерлері күніне арналған «Кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастырудағы ғылыми зерттеулердің рөлі» тақырыбында ғылыми-әдістемелік семинар өтті! Спикер СГиЕНД кафедрасының меңгерушісі т.ғ.к., PhD докторы, Акаева Мадина Омарбекқызы


Спорт кешені

ХКГУ спорткешені  2009 жылдың ақпанынан пайдалануға берілді.

Спорт кешенінің көлемі 36м х 16м болатын ойын залы, балконы бар.  Өрмелеп шығуға арналған арқандар, гимнастикалық шығыршықтар мен 15 керме, ресейлік боз кілем төселген күрес залы, барлық жабдықпен қамтамасыз етілген айналы жаттығу залы бар. Сонымен қатар зілтемір, гантельді гир, теннис үстелді залы, айналы гимнастика залы, дойб, шахмат, тоғызқұмалақ ойнауға арналған залдар бар. 2 сағаттан спорткешенінде жоғары дене шынықтыру білімі бар 6 оқытушы жұмыс істейді.


Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру дайындығы департаменті

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі магистратура мен докторантураның білім беру бағдарламалары үшін оқу үдерісінің жұмыс істеуі мен жетілуін қамтамасыз ететін университеттің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінің миссиясы: жоғары білікті кәсіби практиктер мен ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау; басым салалардың талаптарын ескере отырып, Қазақстанда және әлемде бәсекеге қабілетті білім беру жүйесін құру.

 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінің мақсаты: магистранттар мен докторанттардың оқу, ғылыми-зерттеу және практикалық жұмыстарын үйлестіру, ғылыми-практикалық ынтымақтастықтың инновациялық бағыттарын енгізу, Қазақ теміржол университетінің педагогикалық байланысын кеңейту, инженерлер мен менеджерлерді тарту интеграцияланған ойлау және актерлік іс-әрекет бойынша мамандар даярлауға мүмкіндік беретін Қазақстаннан, жақын және алыс шетелдерден.

 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінің негізгі функциялары мен міндеттері:

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтары бойынша оқу процесін ұйымдастыру және үйлестіру.
Магистратура және докторантура мамандықтарын оқу процесін реттейтін нормативтік құжаттармен қамтамасыз ету.
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің университетішілік ережелерін әзірлеуге қатысу.
Магистратура мен докторантураның жұмыс оқу жоспарларының мемлекеттік стандарттарға сәйкестігін тексеру.
Магистранттар мен докторанттардың ғылыми тағылымдамасы мен академиялық ұтқырлығы бойынша жұмысты үйлестіру.
Қорытынды аттестаттаудан өтуді ұйымдастыру және бақылау.
Диссертациялық кеңестердің жұмысын ұйымдастыру.
Білім беру қызметіне лицензия алу үшін PhD докторантураның жаңа білім беру бағдарламаларына құжаттар дайындау.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру департаментінің директоры - т.ғ.д., профессор Саржанов Т.С.

 

Мекен-жайы: Алматы қ., 050063, мд. Жетісу-1, 32А ғимарат

1 оқу ғимараты, кабинет. 109

Күнделікті жұмыс уақыты 800 - 1700

Байланыс телефондары: 8-727-376-74-78 (ішкі 501).

Магистратура

Докторантура

Диссертационный Совет


Практика және мансап орталығы


Бухгалтерия

БЮДЖЕТ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КҮШІ

Университеттік бухгалтерлік есеп заңдарға негізделген және
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларымен бекітілген нормативтік актілер:
- «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 28 ақпандағы No 234 Заңы (өзгертулер мен толықтырулармен)
15.11.120ж. бойынша);
- «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі (Салық кодексі) 2008 жылғы 10 желтоқсандағы No 99-IV (2019 жылғы 29 желтоқсандағы өзгерістер мен толықтырулармен). 2020 жылдың 1 қаңтарына
- «Бухгалтерлік есеп ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 наурыздағы No 241 қаулысы;
- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қазандағы No1116 «Жарналарды, кәсіптік міндетті зейнетақы жарналарын есептеудің, ұстаудың (есептеудің) және аударудың ережелері мен мерзімдерін бекіту туралы» қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына кәсіби зейнетақы жарналары және олар бойынша жинау »; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 28 мамырдағы No 332 қаулысы.
- Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 12 мамырдағы № бұйрығы.
301 «Электронды түрде берілген шот -фактуралардың құжат айналымының ережесі»;
- Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 27 қарашадағы бұйрығы
No 1029 «Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2018 жылғы 16 ақпандағы No 206 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылатын қызмет түрлерін бекіту туралы Қазақстандық салық төлеушілер қолма -қол есеп айырысу кезінде мәліметтерді есепке алу және (немесе) беру функциясы бар бақылау -касса машиналарын қолданады »
Бухгалтерлік мекеме Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 28 ақпандағы No 234 - «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Заңының талаптарына сәйкес ұйымдастырылған; ХҚЕС (NAS); есеп саясаты;
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылғы 23 мамырдағы No 185 бұйрығы
«Бухгалтерлік есеп шоттарының типтік жоспарын бекіту туралы» (03.06.2019 ж. Редакцияда), Қазақстан Республикасының Азаматтық және Салық кодекстері және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілері.

Қажетті мөлшерде қаражаттың болуы, оларды тиімді пайдалану көбінесе Университеттің қаржылық әл-ауқатын анықтайды. Университет миссияға негізделген және университеттің дамуы бойынша жұмыс нәтижелерін қолдана отырып, қаржылық ресурстарды жоспарлауды және бөлуді жүзеге асырады.
Жыл сайын ректор жиналысында бас бухгалтер университеттің қаржылық -шаруашылық қызметі туралы есеп ұсынады. Қаржылық қызмет келесі заңнамалық актілер негізінде жүзеге асырылады:
- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 2 маусымдағы No 452 қаулысы (2018 жылғы 28 мамырдағы өзгерістер мен толықтырулармен);
- жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға жұмсалатын шығындарды жоспарлау туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 16.04.2018 No 199 қаулысы.
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 31 қазандағы No 606 бұйрығы педагогикалық қызметкерлердің жалпы санын есептеу.
- Университеттің есеп саясаты Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленген
- Университеттің бухгалтерлік және қаржылық есептілігі есеп саясатына сәйкес жасалады. Есеп саясаты ХҚЕС талаптарына сәйкес әзірленді және келесі болжамдарға негізделген:
- есеп саясаты - бұл бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті ұйымдастыру қағидаларының, ережелерінің бірыңғай жиынтығын анықтайтын ішкі нормативтік құжат;
Қаржы ресурстарын бөлу мен пайдалануды басқаруды Университет президенті жүзеге асырады. Бюджеттік жоспарлау
шығындарды қалыптастыру кезінде орталықтандырылған түрде жүзеге асырылады:
- педагогикалық қызметкерлердің, әкімшілік -тәрбиелік көмекші персонал мен қызмет көрсетуші персоналдың жалақысы;
- студенттердің кәсіби практикасы;
- негізгі құралдарды сатып алу;
- коммуналдық шығындар;
- ғимараттарға, құрылыстар мен жабдықтарға ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу;
- компьютерлік техниканың қызмет көрсетуі;
- байланыс қызметтері, Интернет;
- салықтар мен бюджетке төленетін міндетті төлемдер.
Шығындардың бір бөлігі құрылымдық бөлімшелердің өтінімдері негізінде құрылады:
- оқу -әдістемелік әдебиеттерді алу;

- зертханалық және басқа да жабдықтарды, компьютерлік технологияларды сатып алу;
- кеңсе тауарларын сатып алу;
- аудитория қорын жөндеу.


ICCS бойынша бюджет құрылымы

2021 жылға 1 -қосымша

 


Жоқ p \ p


Көрсеткіштерді атаңыз


Бірлік


2021 ж
Салық шегерімдері бар 1 жалақы кестесі% 56.3
2 Үй -жайларды жалға алуға және коммуналдық қызметтерге қызмет көрсетуге және қызмет көрсетуге шығындар, кепілдік%
31.1
3 Әкімшілік материалдардың шығындары (кеңсе тауарлары, шығыс материалдары)% 2.2
4 Интернет байланысы (байланыс) шығындары% 2.6
5 Педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыруға арналған шығыстар. AUP% 0.2
6 Рекрутингтік шығындар (жарнама)% 0,8
7 Сапалы жөндеуге және материалдық базаны кеңейтуге жұмсалатын шығындар. зертханалық жабдықтар,
кітапхана қорлары, компьютерлік және тұрмыстық техника
%
5.0
8 Сапалы жөндеуге кеткен шығындар (жатақханалар, медициналық қызметтер% 1.4
9 Басқа шығындар% 0,4
Барлығы: 100%

Университеттің бюджеті жаңартуға, кеңейтуге бағытталған

е және
материалдық -техникалық базаны сақтау және еңбекақы қорын ұлғайту. Көріп отырғаныңыздай, No1 қосымшада келтірілген мәліметтер бойынша, бюджет құрылымында шығындар -56,3% жалақыға, ұстауға түседі
және сыныптарды ұстау (коммуналдық қызметтер, жалға алу)
төлемдер, тазалау, абаттандыру, күзет) қомақты қаражат бөлінеді - шамамен 31,1%. Материалдық, оқу және ғылыми зертхананы, объектілердің ақпараттық базасын дамытуға қомақты қаражат бөлінді, шамамен 12,6%.
Қаржылық ресурстарды бөлу құрылымдық бөлімшелердің функционалдық мақсатына, сонымен қатар студенттердің контингентіне, оқыту формалары мен шығындарды анықтайтын стандарттар негізінде жүзеге асырылады.
Ақылы негізде білім беру қызметін көрсеткені үшін түсімдерден және мемлекеттік бюджеттен түсетін түсімдер 2 -қосымшада көрсетілген.
Қызмет түрі бойынша қаржыландыру
2021 жылға 2 -қосымша


Жоқ p \ p


Көрсеткіштердің атауы


Бірлік


2020 ж
1. Қаржылық түсімдер сомасы:
1.1 - білім беру қызметтерінен% 92.5
1.2 - мемлекеттік бюджеттен% 0,7
1.3 - ғылыми -зерттеу жұмыстарын орындаудан% 1.3
1.4 - басқа қызметтерді сатудан% 5.5
Барлығы: 100%
Ақылы қызмет көрсету университетінде жүзеге асырылады
Жарғыға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес және мыналардан тұрады:
1 - кадрларды даярлау бойынша білім беру қызметтерін көрсетуге түсімдер
мамандар кәсіпорындар, мекемелер, ұйымдар және басқа да кәсіпкерлік субъектілері есебінен - 92,5%

2 - мемлекеттік бюджеттен түсімдер (грант), -0,7% 3 - ғылыми -зерттеу жұмыстарын орындауға -1,3% 4 - басқа түсімдер -5,5%.
Бухгалтерлік есеп Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (ХҚЕС) сәйкес жүргізіледі, TSV SOFT бағдарламасы қолданылады.
конфигурация 99.
Қаржылық есеп беру университет деңгейінде құрылады және мыналарды қамтиды:
- бухгалтерлік теңгерім;
- кірістер мен шығыстар туралы есеп;
- меншікті капиталдың өзгеруі туралы есеп;
- ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп.
Қаржылық есептер жыл сайын жергілікті атқарушы органдарға ұсынылады.
Бухгалтерлік құжаттардың қозғалысын бухгалтерлік есеп оның ішінде қабылданған процедураларға сәйкес бақылайды, бұл есеп жүйесіндегі жазбалар мен оларды растайтын құжаттар арасындағы дұрыс және тиімді байланысты қамтамасыз етеді.
Қаржы ресурстарын тиімді пайдаланады, қаржылық, салықтық, несиелік және есеп айырысу тәртібін сақтайды. Бухгалтерлік есеп TSV SOFT конфигурациясы 99 бағдарламасы арқылы автоматтандырылған түрде жүзеге асырылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес.


Жастар істері жөніндегі комитеті

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру мақсатында ХКГУ (№1 хаттама) Жастар ісі жөніндегі комитеті (ЖІЖК) қалыптастырды - университеттің құрылымдық бөлімшесінің негізгі міндеттері студенттердің бастамаларын қолдау, патриотизмге тәрбиелеу, азаматтық сана қалыптастыра отырып, студент жастар тұлға ретінде өзін-өзі дамуына ықпал етеді.

Жастар ісі жөніндегі комитет мынадай бағыттар бойынша өз қызметін жүзеге асырады:

 • студент жастардың құқықтары мен әлеуметтік қорғауын қамтамасыз ету мақсатында ҚР мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру жөніндегі іс-шараларды ұйымдастырады және өткізеді;
 • университеттің қоғамдық ұйымдарының координациялық қызметі,өзін-өзі басқару ұйымы  мен клубтарының қызметін үйлестіру;
 • діни экстремизмнің алдын алу, студент жастар арасында құқық бұзушылықты және пайда болған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті  болдырмау үшін іс-шаралар ұйымдастыру;
 • салауатты өмір салтын ұстануға үгіттеу, этномәдени тәрбиеге, моральдық, қоғамдық - саяси іс-шаралар ұйымдастыру; 
 • темекі шегудің алдын алу және студенттер арасында темекі шегушілер санын қысқартуға, нашақорлыққа қарсы күрес мақсатында сауықтыру–тәрбие  жұмыстарын ұйымдастыру;
 • мемлекеттік тілде тілдер кафедрасымен, бірлескен  қоғамдық   ынтымақтастық  іс-шаралар ұйымдастыру; 
 • моральдық және психологиялық, шығармашылық және әлемдік  мәдениет элементтерін, үлкенді сыйлау, тәрбиелеуге бағытталған іс-шаралар ұйымдастыру; 
 • ЖІЖК-тің күнделікті жұмысын оқу-тәрбие ісі жөніндегі проректоры үйлестіреді; Студенттің  ішкі потенциалын дамыта отырып, өзінің қоршаған ортаға  деген   көзқарасын  қалыптастыру;
 • студенттердің өзін-өзі басқару ісіне қатысуы  (студенттер жиналысына)  және олардың университеттегі студенттік өмір мәселелері бойынша бірлесіп  қабылдаған  шешімі;
 • Комитетті құру кезінде студент контигентінің ішінен көшбасшыларды анықтау және оның қалыптасуына  жағдай жасау ;
 • көшбасшы студенттер  топтарының басқару қабілеттерін (менеджмент дағдыларын) дамыту.

ХКГУ ЖІЖ комитетінде  6 бөлімшелер немесе бөлім бар:

1. «Ғылым» бөлімі оқу процесімен тікелей айналысады  (студенттердің сабаққа қатысуы, үлгерімі және мінез-құлықы), жанжал болған  жағдайда   шешім  шығаруды, экономика және талқылау өзекті мәселелері бойынша тренингтер мен семинарларды ұйымдастырады. ЖІЖК Оқу бөлімі - «Студенттік деканаттың» бір түрі.

2. «Қоғаммен байланыс жасау» бөлімі студенттерге университетте өткізілетін әртүрлі халықаралық бағдарламалар мен жобалар туралы ақпарат береді. Университеттің халықаралық бөлімімен тығыз байланыса отырып, университетте өткізілетін іс-шаралар туралы ақпаратты жинайды және ЖІЖ комитетіне тиесілі акциялар туралы студенттерге ақпарат  беріп отырады.

3. Студенттік жобалар орталығы (СЖО) - бұл студенттердің белсенді жұмыс саласы, студенттік жобалар: жас ғалымдар кеңесі, ҚҚЖУ студенттік қабырға газеті,  Зияткерлік Олимпиадалар, КТК, дебаттық-талқылау клубы және т.б. Бөлімнің қызметі олардың идеяларын кез келген деңгейде нығайтуға және жүзеге асыруға бағыттайды.

4. «Шығармашылық» бөлімі жарнамамен айналысады: бейнероликтер, фотосуреттер, әртүрлі іс-шараларды  дайындап құрастырады.

5. «Іс-шаралар» бөлімі университетте өтіп жатқан іс-шараларды ұйымдастырумен және студенттер арасында әуесқой клубтар жұмысын қадағалаумен айналысады.

6. «Спорт» бөлімі  спорттық іс-шараларды ұйымдастыруға, спорт және салауатты өмір салтын насихаттауға жауап беріп, ҚҚЖУ спортшыларының университеттік, қалалық, республикалық масштабтағы іс-шараларға қатысуына көмектеседі.


Түлектер қауымдастығы - Халықаралық көліктік гуманитарлық университет і

Қабылдау комиссиясы

Қабылдау комиссиясы

 

       Қабылдау комиссиясы университеттің құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Қабылдау комиссиясының негізгі мақсаты – қабылдау компаниясын ұйымдастыру: ЖОО түсетіндердің құжаттарын қабылдау және білім беру мекемесіне қабылдануын қамтамасыз ету.

      Ағымдағы оқу жылына қабылдау ережелерін әзірлеу - қабылдау комиссиясының негізгі жұмысы болып табылады.

      Қабылдау комиссиясы кезең-кезеңімен азаматтарды қабылдауды ұйымдастырады, болашақ талапкерлердің   ауызша және  электронды  сұрақтарына  жауап береді. Қабылдауға қатысты анықтамалықтар мен  буклеттерді,  жарнамалық проспекттерді  басып шығаруға дайындайды; қабылдау комиссиясының стендттерін безендіреді. Кәсіптік бағдар сабақтарын жүргізеді және  дайындық курстарын ұйымдастырады.

Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы – Жобалаев Думан Максимович

Мекен–жайы: Алматы қ., Жетысу-1ықш. ауданы, 32а үй.

Халықаралық көліктік гуманитарлық университет , 1 - ғимарат, 110а каб.

Жұмыс уақыты: дүйсенбі-жұма  8.00-дан 17.00-ге дейін

сенбі  9.00-дан 15.00-ке дейін

Байланыс телефондары: 8(727) 3814334; 376-74-78 (ішкі 555);

ұял. т. 8-705-100-09-66

Қабылдау комиссиясының қызметі:

- пән комиссиясының құрамы мен қабылдау комиссиясының техникалық қызметкерлерін жасақтайды;

 • - түсу емтихандары (сынақтар) мен кеңес беру кестесін құрастырады;
 • - талапкерлердің құжаттарын қабылдайды;
 • - қабылданушыларды түсу емтихандарына жіберу  мен  конкурсқа қатысу шарттарын анықтау туралы шешім шығарады;
 • - түсу емтихандарын (сынақтар) жүргізеді;
 • - қабылданушылардан  алынған жазбаша емтихан жұмыстарына шифрлау мен дешифрлау жүргізеді;
 • - 1-ші курсқа қабылданғандардың тізімін  жасайды ;
 • - ақылы оқудың келісім-шартын  дайындайды.
 • ЖОО-ға талапкерлердің құжаттарын қабылдау кезінде қабылдау комиссиясының өкілі талапкерге оқу қызметін жүргізу құқығын куәландыратын лицензиямен,  сондай-ақ әрбір  оқу бағдарламалары (мамандықтар) бойынша дайындайтын мемлекеттік аккредиттеу куәлігімен,  жоғары кәсіби білім берудің мемлекеттік құжаттарды беретінін түсіндіріп, таныстыруға міндетті. 

Қабылдау комиссиясы  қызметкерлерінің құрамы

Аты - жөні

Қызметі

1

Жобалаев Думан Максимович

Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы

2

Жасұланова Наризат  Саятқызы 

Жетекші маман

 

Докторантура 

Халықаралық көліктік гуманитарлық университет  PhD докторантураны мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша және ақылы негізінде оқуға құжаттарды қабылдау өткізілуде.

 

PhD докторантурасының мамандық тізімдері

 

6D070200 – Автоматтандыру және басқару

6D071300 – Көлік, көлік техникасы және технологиялары

6D074500 – Көлік құрылысы

 

Докторантураны  оқу мерзімі – 3 жыл

 
Талапкерлерге қойылатын талаптар

 

 • - Магистр дәрежесі
 • - Игерген міндетті пән-пререквизиттер саны
 • - Ғылыми-зерттеу қызметіне қабілетігі
 • - 3 жылдық тәжірибе

 

Кешенді тестілеуге қатысу үшін қажетті құжаттар:

 • арнайы бланкідегі өтініш;
 • - қосымшасы бар сертификат немесе диплом (түпнұсқа);
 • - екі дана 3x4 фотосурет - 2 дана;
 • - жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
 • - флюорографиялық бейнесі бар медициналық анықтама
 • - 075, форма
 • - 063 (вакцинация туралы ақпарат);
 • - сертификаттың көшірмесі (жігіттер үшін).
 • - кешенді тестілеуден өткені үшін төлем түбіртегі (Halyk Bank немесе Kazpost);

 

Құжаттарды қабылдау күнтізбесі

ХКГУ  қабылдау комиссиясының жұмыс күнтізбесі

№ п/п

Атауы

Мерзімі

1

 Докторантураға өтініштерін қабылдау

 2020 ж. 1 шілдесінен 30 шілде аралығында

2

 Докторантураға түсу үшін емтихан тапсыру

 2020 ж. 10-ы тамызы мен 30 тамызы аралығында

3

 Докторанттар санына қабылдау

 2020 жылдың 28 тамызына дейін

 

 

Докторантураға  түсу үшін керекті емтихандар

 

  Барлық мамандықтар

 Шет тілі бойынша емтихан немесе IELTS 6,0 –ден / TOEFL сертификаттарын беру

 Арнаулы пән бойынша емтихан /біріктірілген формада, ауызша, немесе тест түрінде

 

 

 

 


Сайт бойынша


Жаңалықтар

Хабарландыру Ары қарай...
Хабарландыру Ары қарай...
Хабарландыру Ары қарай...
2022 жылдың 9 желтоқсанында «Әлеуметтік ғылымдар және құқық» кафедрасы Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы бойынша практикалық сабақ. Ары қарай...

Байланыс ақпараты

№ 1 оқу ғимараттары
Тел: 376-74-78 (ішкі. 515), Факс: 376-74-81
Электрондық мекен-жайы: info@kups.edu.kz
Мекен-жайымыз:050063, Қазақстан Республикасы Алматы,
Жетісу-1 ықш-ауданы , 32а ү.,


№4 оқу ғимараты
Тел: 299-49-69
Электрондық мекен-жайы: info@kups.edu.kz
Мекен-жайымыз:050063, Қазақстан Республикасы Алматы
Мамыр-1 ықш-ауданы, Шаляпина к. 21/1 ү.

s